เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เหรียญทอง แบดมินตัน รุ่น 12 ปี หญิงคู่ ทน.นครศรีฯ
เหรียญทอง แบดมินตัน รุ่น 12 ปี ชายคู่ ทน.นครศรีฯ
เหรียญทอง แบดมินตัน รุ่น 12 ปี คู่ผสม ทน.นครศรีฯ
เหรียญทอง  แบดมินตัน รุ่น 12 ปี หญิงเดี่ยว ทน.นครศรีฯ
เหรียญเงิน แบดมินตัน รุ่น 12 ปี ชายเดี่ยว ทน.นครศรีฯ


เหรียญเงิน ฟุตซอล รุ่น 12 ปี ชาย ทน.นครศรีฯเหรียญทอง เปตอง รุ่น 12 ปี ชายคู่  ทน.นครฯ 1.ภัทรพล หนูแก้ว 2.กิตติพงศ์ ศิริ 3.ธรรณธร  เชตุวรรณ
เหรียญเงิน เปตอง รุ่น 18 ปี ชายคู่  ทน.นครศรีฯ 1. สรวิค  ปิ่นแก้ว 2.ปิยังกร  บุรีรัตน์ 3. ณัฐวุธ  ขุนแสง
เหรียญทองแดง เปตอง รุ่น 18 ปี ชายเดี่ยว  นายสรวิศ  ปิ่นแก้ว  ทน.นครศรีฯ


เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 12 ปี คู่ผสม ทน.นครศรีฯ


 เหรียญทอง วิ่งผลัด 5x80 เมตร12 ปี ชาย ทน.นครศรีฯ
เหรียญทอง  วิ่งผลัด 8x50 ม. รุ่น 12  ปี ชาย ทน.นครศรีฯ
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 8x50 ม. รุ่น 12  ปี หญิง ทน.นครศรีฯ
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 12  ปี ชาย ทน.นครศรีฯ
เหรียญเงิน  วิ่ง100 ม. รุ่น 12  ปี ชาย ทน.นครศรีฯ พิริยากร  รัตโน