เทศบาลเมืองท่าข้าม

เหรียญทอง กระโดดสูง รุ่น 16  ปี หญิง  ทม.ท่าข้าม ด.ญ.แสงระวี  ธรรมเจริญ
เหรียญทอง กระโดดไกล รุ่น 16  ปี ชาย  ทม.ท่าข้าม ด.ช. มงคลชัย  ลือชา
เหรียญทอง  กระโดดไกล รุ่น 12 ปี หญิง  วรรัตน์  จินดาเรือง ทม.ท่าข้าม
เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12  ปี ชาย ทม.ท่าข้าม ด.ช.สาริศ  ทับทิมทอง
เหรียญทอง กระโดดสูง รุ่น 12  ปี ชาย ทม.ท่าข้าม สาริศ  ทับทิมทอง
เหรียญเงิน  วิ่ง 80 ม. รุ่น 12  ปี หญิง พรพิชชา  จิโรจน์พานิช ทม.ท่าข้าม
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 5x80 เมตร12 ปี หญิง ทม.ท่าข้าม
เหรียญทองแดง  วิ่ง60 ม. รุ่น 12  ปี หญิง ทม.ท่าข้าม ณัฐมน  โพธิ์เซ่ง
เหรียญทองแดง  วิ่ง100 ม. รุ่น 12  ปี ชาย ทม.ท่าข้าม สาริศ  ทับทิมทอง
เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12  ปี หญิง ทม.ท่าข้าม ด.ญ.จันทการต์  เจริญลาภ
เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16  ปี ชาย ทม.ท่าข้าม ด.ช.ภาณุพงศ์  ปานเหลือง


เหรียญ ทองแดง เปตอง รุ่น 16 ปี  ทีมชาย  ทม.ท่าข้าม 1. นายวัชรพล  แจ้งอักษร 2. เด็กชายวรรณชัย  ยอดแก้ว 3. เด็กชายวัชรพงษ์  พวงมาลัย 4. เด็กชายวงศธร  จันทรณะ